Privacyverklaring​

Introductie

Deze site is valt onder het recht en de regels van de (land van bedrijfsvestiging) en wordt gehost vanuit (land van hosting). Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Easystep2Lean, en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan (uw email adres). Houd u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode, zoals aangegeven in het wet van ons land. Elke vorm van privacy gevoelige informatie dat getoont wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijke verzoek gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd. Houd u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het (land van hosting) recht. Deze website verzameld logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in (land van hosting).

Cookies & Sessies voor data verzameling

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt. De volgende cookies worden gebruikt op onze website:

  • easystep2lean cookies
  • Google Analytics cookies

Informatie derden

Ondanks we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data:
Lijst partijen + Reden van gebruik

  • Google Analytics cookies, Google analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Betaalsystemen

Onze betaalsystemen maken op een veilige manier gebruik van een SSL en alle betalingen gaan via onze verkoop provider Paypal. De betalingen worden on / off site afgehandeld.

On site betalingen worden verricht op een beveiligde gedeelte van ons website. Dit gedeelte wordt beveiligd en gecontroleerd door PayPal en alle verzamelde data tijdens uw aankoop zal veilig bewaard worden. De volgende data zal tijdens uw aankoop worden opgeslagen:

Lijst data:
Bijvoorbeeld, naam & adres, credit card nummer etc.
Na een transactie zullen we uw credit card details opslaan om toekomstige aankopen voor u makkelijker te maken / we slaan nooit credit card details op i.v.m. misbruik.

Alle betalingen worden door een derde partij verkoop provider via het volgende adres URL afgehandeld. U kunt in contact komen met hen via [/b]Email adres[/b]. De volgende gegevens worden bewaard op ons site:
Lijst data:
Bijvoorbeeld, naam, aflever adres
Bent u bezorgd, neemt u dan a.u.b. contact i.v.m. uw orders via onze telefoonnummer: 06-22227275

Server hosting details

Als eigenaar van de server van deze website, zijn we wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over de binnenkomende en uitgaande traffic op ons website aan de rechts autoriteiten van computer gebruik in ons land.

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of u ben overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen deze document, dat kunt u contact opnemen via e-mail of ons contactformulier op deze site.
Heeft u het gevoel dat uw zaak niet correct wordt afgehandeld, dan kunt u zich richten aan de desbetrefefnde instanties hiervoor verantwoordelijk in Nederland.
We gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet in een manier dat gezien kan worden als ongepast zowel ethisch als in de wetgeving.​

​​